Od ponad 25 lat dostarczamy paczki morskie i lotnicze do naszych klientów w Polsce, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Szwecji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Przesyłamy i dostarczamy przesyłki indywidualne stanowiące upominki dla najbliższych jak również przysyłki komercyjne. Zapewniamy najlepszą dystrybucję, śledzenie przesyłek na stronie internetowej i indywidualną informację dla każdego z naszych klientów.

 

Cennik przesyłek indywidualnych do Polski

PACZKA LOTNICZA DO POLSKI CENA  

PROMOCJA
PACZKI LOTNICZE
$2.55 ZA FUNT*
+ 10 c/lb opłata paliwowa
minimalna waga 4 funty

pierwsze 4 funty $ 11.16
każdy następny funt $ 2.79
opłata manipulacyjna $ 12
minimalna waga 4 funty

 

PACZKA MORSKA DO POLSKI CENA  

PROMOCJA
PACZKI MORSKIE
$0.69 ZA FUNT*
+ 10 c/lb opłata paliwowa minimalna waga 15 funtów

pierwsze 15 funtów $ 13.35
opłata za funt $ 0.89
opłata manipulacyjna $ 12
minimalna waga 15 funtów

 

Po cennik przesyłek do kraju innego niż Polska prosimy kontaktować się z biurami doma.

 

Ważne informacje odnośnie wysyłki:
* Podane powyżej ceny dotyczą przesyłek nadanych w biurach doma do wagi 70 funtów (wagi fizycznej lub wagi objętościowej ); po wycenę na cięższe przesyłki prosimy o kontakt z biurami doma.
* Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia* Podane powyżej ceny dotyczą przesyłek nadanych w biurach doma do wagi 70 funtów (wagi fizycznej lub wagi objętościowej ); po wycenę na cięższe przesyłki prosimy o kontakt z biurami doma.
* Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
* termin dostawy przesyłek lotniczych do Polski: 5-9 dni roboczych
* termin dostawy przesyłek morskich do Polski: 4-5 tygodni
* termin dostawy przesyłek morskich i lotniczych do UE: do 2 tygodni dłużej niż do Polski
* ubezpieczanie zawarte w opłacie za przesyłkę pokrywa koszty uszkodzenia / zniszczenia / zaginięcia przesyłki do $100
* wartość ubezpieczenia można zwiększyć – szczegóły w biurach doma
* doma odpowiada za dostarczenie przesyłek, w przypadku niedostarczenia przesyłki na czas lub dostarczenie z opóźnieniem,
doma nie odpowiada za konsekwencje wynikające z niedostarczania zawartości przesyłki, a tylko za niedostarczenie lub opóźnienie przesyłki.
* nadawca odpowiada za zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się w paczce, szczególnie dotyczy to przedmiotów szklanych, delikatnych, kruchych.
* nadawca szacuje wartość dla Urzędu Celnego towarów wysyłanych
* klient ( nadawca lub odbiorca ) jest odpowiedzialny za koszty związane z ewentualna odprawą celna i kosztami z tym związanymi