Mienie przesiedlenia dokumenty 

Lista rzeczy w samochodzie

Cennik

Lista mienia przesiedlenia

Informacja celna 

 

Listy miania muszą być uzupełnione :

– czytelnie, bez przekreśleń, bez użycia korektora itp, jest to bardzo ważny dokument przedstawiany Urzędowi Celnemu
– w jezyku polskim
– w 2 oryginalnych kopiach
– data przyjazdu do USA musi zawierać co najmniej: miesiąc + rok
– data zakończenia pobytu w USA musi obligatoryjnie zawierać :  dzień + miesiąc + rok
– wszystkie podpisy muszą być czytelne ( nie tzw. parafki )
– podliczone ilosci sztuk i wartosc