Cennik przesyłek cargo

 

Wysyłka do Gdyni*

Samochód sedan 15-16 stop dlugosci  –  $1375

Samochód SUV  15-16 stop dlugosci –  $1475

Motor, ATV – $350

Stopa w kontenerze  – $190

Dodatkowe opłaty płatne w PLN u agenta w Gdyni:

I. rozładunek, w tym THC, ISPS, opłaty dokumentacyjne, w tym magazynowanie: pojazdy 7 dni wolne, pozostałe i mienie 14 dni wolnych
– samochód: PLN 1600,00
– motocykl, quad/ATV: PLN 1200,00
– mienie różne: PLN 150 PLN za 1 m3, min 150 PLN

II. Odprawa celna ostateczna na mienie przesiedlenia:  PLN 400,00

III. Odprawa celna ostateczna: PLN 450,00

IV. Dostawa do posesji – prosimy o kontakt z biurem doma

Uwaga:
K
lienci są reprezentowani przez agencję celną, co oznacza ze nie musza przyjeżdżać do Gdyni na odprawę celną,  CHYBA, ŻE URZĄD CELNY ZDECYDUJE INACZEJ. 

 

Wysyłka do Warszawy*

Samochód sedan – $1590

Samochód SUV – $1790

Motor, ATV – $7/stopa sześcienną

Stopa w kontenerze – $190

Opłaty w Warszawie:

Koszty odprawy celnej:  400 PLN – 500 PLN

 

Objaśnienia: 
* 1 stopa w kontenerze = 60 stóp sześciennych
* Jeśli samochód jest uszkodzony w związku z czym nie jest samojezdny – dodatkowa oplata $75
*Opłata dokumentacyjna $125
* Cena dotyczy samochodów do 16 stop długości, w przypadku aut o dłuższych wymiarach prosimy o kontakt z biurami doma

Ceny moga ulec zmianie bez uprzedzenia.